Lejebetingelser


LEJEBETINGELSER
Gældende Betingelser

 1. Hvis ordren annulleres mindre end 14 dage inden effektuering, hæfter lejer for 50 % af leje beløbet
 2.  

 3. De pågældende effekter skal tilbageleveres rengjorte og uskadte ved lejemålets ophør. Hvis ikke effekterne er tømt og skyllet igennem ved aflevering eller når vi afhenter effekterne bliver der pålagt et gebyr på 150 kr pr. maskine. Vi fortager den egentlige slut rengøring og desinficering af maskinerne. Hvis hoppeborgen er pakket sammen våd eller er våd ved nedtagning, påregnes et tørringsgebyr på 500 kr.
 4.  

 5. Ved lejemålets indgåelse aftales det, om aktiviteten leveres af udlejer eller afhentes af lejer. Ved levering beregnes betaling herfor iht. gældende takster. Det lejede skal afhentes i en lukket bil, og maskinerne må på INTET tidspunkt ligge ned.
 6.  

 7. Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/­nedtagning/­afhentning af udlejer, stiller lejer minimum én person til rådighed.
 8.  

 9. Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter, gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.
 10.  

 11. Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos VS-Festudlejning, er lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forsaget ved brug af produkter lejet hos VS-Festudlejning.
 12. Udlejer gør opmærksom på at udstyret kan være farligt.
   

 13. Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel.
 14.  

 15. Ønsker lejer opsyn med artiklerne, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.
 16.  

 17. Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer straks.
 18.  

 19. Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning.
 20.  

 21. Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under lejemålet
 22.  

 23. Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.
 24.  

 25. Ved leje af aktiviteter ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af udstyr hver aften, og sørge for, at det opbevares i aflåst lokale om natten.
 26.  

 27. Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse. Lejeren er ansvarlig for at opbevare udstyret forsvarligt i lejeperioden, herunder forsikre de lejede effekter mod tyveri/hærværk og brand, lejeren bærer det fulde ansvar, og er erstatningspligtig overfor udlejer. Evt. bortkommen eller beskadigede maskiner/dele erstattes af lejeren.
 28.  

 29. Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar.
 30.  

 31. Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slidtage, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.
 32.  

 33. Lejer indhenter de fornødne tilladelser til artiklernes opstilling/brug.
 34.  

 35. VS-Festudlejning er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom (også gældende græsplæne, sportsplads osv.) eller løsøre, som indtræder, mens materiellet, maskiner eller andet af VS-Festudlejning’s udstyr, er i lejers besiddelse. VS-Festudlejning er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet inddirekte tab, herunder tidstab.
 36.  

 37. Der skal betales kontant eller med Dankort (+ 2,75 % i dankortgebyr) ved aflevering af maskinerne.

 
Skulle der opstå problemer med maskinerne er du velkommen til at kontakte os på 81181809 eller 60221477

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *